Automatické a poloautomatické výrobní linky

Robotizovaná linka gravitačního lití

Automatizované robotické pracoviště lisů gravitačního lití. Vybavení pracoviště:

  • 2 udržovací pece
  • 2 gravitační lisy
  • robot s dávkovacím adaptérem
  • manipulační adaptérem
  • dopravníky
  • hmotnost odlitku do 30 kg
robot_gravit_liti.jpg

Montáž slunečních clon

Robotická montáž slunečních clon - zakládání jednotlivých komponent do ultrazvukové svářečky a následné vyjímání svařenců.

Výrobní takt: 7 - 13 s.

montážní robotizovaná linka

Montáž požárních hlásičů

Lisování pinů do základen požárních hlásičů s následnou kontrolou vodivosti a momentu dotažení zajišťovacího šroubku pinu.

Výrobní takt: 4 s/pin

20191118_154527.jpg

Automatizovaná apretační linka

Linka pro apretaci Al odlitků s automatickou změnou výroby podle typu odlitku.

VID_20190830_134647.jpg

Automatizovaná linka dveřních zárubní

Plně automatizovaná linka komponent dveřních zárubní, včetně paletizace.

Výrobní takt: 45 s/zárubeň

Zarubne_prac_1.jpg

Automatizovaná manipulace při výrobě zmrzlin

Automatická linka zakládnání zmrzlin do mrazicího tunelu.

Výrobní takt: 0,5 s/zmrzlinu

zakládání zmrzlin do mrazicího boxu