Výrobní zařízení

Poloautomatická apretace Al odlitků

Zařízení pro apretaci odlitků a obrobků s manuálním zakládáním.

odjehlení výlisku

Předehřívací tunel

Předehřívací tunel ocelových zálitků.

předehřev ocelových zálitků

Poloautomatické manipulační zařízení

Zařízení odebírá deskový materiál ze stroje a zakládá jej do přepravních rámů. 

poloautomatický zakladač

Automatické víko udržovací pece

Zařízení zajistí otevření udržovací/tavicí pece na nezbytně nutnou dobu pro odběr taventiny. Zařízení lze použit v automatickém i poloautomatickém provozu.

Energetická úspora min. 20 %

Řízený závoz taveniny

Systém řízeného závozu taveniny od tavicích k dávkovacím/udržovacím pecím licích pracovišť. 

 • možné zařazení kontroly taveniny spektrometrem před závozem 
 • systém zabrání smíchání různých strukturálních slitin v dávkovacích pecích

řízený závoz taveniny

Robotický dávkovací adaptér

Příslušenství robotů.

Robot pomocí adaptéru odebere kov z udržovací pece a řízeně zaplní komoru licího stroje.

roboticky_davkovaci_adapter.JPG

Elektrický dávkovač

Dávkovač slouží k dopravě taveniny z udržovací pece do licí komory stroje.

 • dva nezávislé způsoby snímání hladiny taveniny v kelímku pece
 • lití taveniny přímo do komory
 • proporcionální řízení rychlosti pohybu a polohy ramen dávkovače
 • možnost najetí naběračky do taveniny ve svislé poloze s následným náběrem
dke.png

Chladicí vany Al odlitků

Zchlazení odlitků před jejich následným obrobením nebo manipulací.

 • jedno/dvou okruhové
 • jedno/dvě zakládací lože odlitků
 • kombinované - voda-vzduch
 • s automatickým ponorem a přídrží
kvz.png

Příprava separátoru

Míchací zařízení na přípravu separátoru, včetně jeho dopravy ke spray hlavě a s trvalým průtokem.

 • plně automatizované zařízení pro začlenění do automatizované výrobní jednotky
 • obsluhou volitelný poměr jednotlivých složek
 • dvouzásobníkový systém koncentrát/směs
 • výstupní tlak 2-6 bar
 • poměr směsi 0,2 – 2 %
 • objem nádrže koncentrátu 9 l
 • objem nádrže směsi 20 l
 • možnost doplnění měření spotřeby separátoru
zařízení pro přípravu separátoru

Čistící zařízení

Odstranění vodního kamene nebo odmaštění kanálků chladicích okruhů formy, chladičů hydraulických agregátů a pod.

 • automatický, poloautomatický popř. ruční režim provozu
 • čistění chemickým roztokem
 • rozsah pH roztoku 1,5 – 13
 • řídicí systém s vizualizací procesu čištení
 • databáze záznamu o čištení

Zařízení pro manipulaci se žhavými díly

Zařízení pro manipulaci se žhavými výkovky nebo díly v kovárnách nebo kalibračních lisech.

20190222_10071 - kopie.jpg

Termorozvody olej/voda

Kompletní řešení termorozvodů licích pracovišť v izolovaném i neizolovaném provedení, včetně uživatelského zakončení.

termorozvody.jpg
termorozvody1.jpg

Regulátory ohřevu forem

Elektrické regulátory topení a předehřevu forem s funkcí Mould Doctor.

 • počet regulovaných pásem až 60
 • příkon 2,5 – 3,2 kW na pásmo
 • teplotní, příkonová a kombinovaná regulace
 • komunikace s periferiemi
regtop.jpg

Regulátory teploty a průtoku chladicí vody

Elektrické regulátory teploty a průtoku chladicí vody jednotlivých okruhů formy. K dispozici jsou 2 způsoby regulace:

 • podle skutečné teploty
 • konstantním průtokem chladicí vody.
chlazeni.png

Energorozvody, zábrany a ploty

Mechanické bezpečnostní zábrany, ploty a energorozvody

Nosné sloupy bezpečnostních zábran a energo nosičů

 • standardní výšky 2 m, 2,5 m a 3 m
 • variabilní provedení výložníků podle použitých energo žlabů
  • bez výložníku
  • „L“ popř. „T“ výložník šíře 300mm
  • „L“ popř. „T“ výložník šíře 500m
  • patky pro kotvení k podlaze haly
 • barevné provedení dle stupnice RAL podle volby zákazníka
 • příprava pro montáž zábran

Bezpečnostní zábrany

 • standardní výška 2m
 • standardní šířka od 200mm až 1000mm s krokem 100mm.
 • montáž k nosným sloupům
 • barevné provedení dle stupnice RAL podle volby zákazníka
ploty.jpg

Skluzy

Skluzy jsou určené k odkládání odlitků po jejich vyjmutí ze stroje. Provedení:

 • gravitační
 • s aktivním výsuvem.
skluz.png